Συνεργασίες

Η Εταιρεία μας σε όλα τα χρόνια λειτουργίας της έχει συνεργαστεί με σχεδόν όλες τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε πανελλαδικό και πλέον μπορεί να θεωρηθεί ο market leader κατέχοντας ποσοστό μεγαλύτερου του 50% της αγοράς ασφαλτομίγματος στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Αχαΐας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, J&P ΑΒΑΞ, VINCI GRANDS PROJECT S.A., Κ/Ξ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ, ALPINE BAU, ΑΕΤΕΘ, ΑΚΑΜΑΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., ΑΕΓΕΚ, ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε., ΣΧΣ ΑΤΕ, ΜΕΚΑΤΕΡ, ΕΔΡΑΣΗ-ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ, KYROS ΑΤΕ, ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε., ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε., ΡΟΠΗ ΑΤΕ, MALCO HELLAS ABETTE, ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΤΕΓΑ, ΔΟΣΕΚ ΑE, ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ, PROCOM ATE, ΑΦΟΙ ΤΣΟΥΛΟΥ, ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ, ΔΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ και πολλές άλλες.

Παράλληλα είμαστε κύριος προμηθευτής άμεσα ή έμμεσα της ΤΕΟ Α.Ε., του Υπουργείου Άμυνας (Γ.Ε.Α), της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας και των περισσότερων Δήμων του Νομού Αχαΐας αλλά και των όμορων αυτού.


Δραστηριότητες

Η ΑΞΟΝΑΣ Μ.Β. Α.Τ.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται σε έναν ευαίσθητο τομέα της οδοποιίας την παρασκευή ασφαλτομίγματος, αλλά και την κατασκευή ασφαλών οδικών δικτύων. Οι τομείς που δραστηριοποιείται είναι:

Επικοινωνία

Αγ. Παρασκευής 1 | T.K 26331 | Πάτρα
2610 278 373
info@axonas.gr
Εργοστάσιο Βι.Πε. Πατρών, Οικοδομικό Τετράγωνο: 35Β
2610 647 500
info@axonas.gr

© 2013-2018 ΑΞΟΝΑΣ Μ.Β. Α.Τ.Ε.Β.Ε. - webdevelop