Μηχανήματα Έργων

Η Εταιρεία μας διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για να διεκπεραιώνουμε μόνοι μας κάθε έργο χωρίς εξωτερικές συνεργασίες και αυτό συνεπάγεται την αρτιότερη και πιο γρήγορη ολοκλήρωση των έργων αφού υπάρχει η προσωπική επιμέλεια για την παραμικρή λεπτομέρεια στα έργα. Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικά τον εξοπλισμό μας, ο οποίος σε ποσοστό σήμερα 30% είναι ηλικίας 0-3 ετών με συνεχείς παραγγελίες και ένταξη καινούριων μονάδων, τάση που θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

 • Σύγχρονοι δονητικοί οδοστρωτήρες (DYNAPAC CG 333 HF & CC 424 HF, HAM, BOMAG, κ.λ.π)
 • Finisher ηλεκτρονικά Vogele 1804 S (2)
 • Federal διάχυσης ασφάλτου
 • Φρέζες Dynapac PL2000LS (2010) , WIRTGEN 1300
 • Σκούπες :(2) απορροφητικές (Cat 262C με BU118 & RAVO 5002) + (1) Unimog με μηχανικό σάρωθρο
 • Grader Caterpillar 120G
 • Χωματουργικά μηχανήματα (JCB, O+K MH6 Fplus, κ.λ.π.)
 • Φορτωτές διαφόρων μεγεθών (3),(CATERPILAR 950H,928G κ.λ.π.)
 • Φορτηγά τετραξονικά και επικαθήμενα
 • Φρέζες Dynapac PL2000LS (2010), WIRTGEN 1300
 • Λοιπός εξοπλισμός

Δραστηριότητες

Η ΑΞΟΝΑΣ Μ.Β. Α.Τ.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται σε έναν ευαίσθητο τομέα της οδοποιίας την παρασκευή ασφαλτομίγματος, αλλά και την κατασκευή ασφαλών οδικών δικτύων. Οι τομείς που δραστηριοποιείται είναι:

Επικοινωνία

Αγ. Παρασκευής 1 | T.K 26331 | Πάτρα
2610 278 373
info@axonas.gr
Εργοστάσιο Βι.Πε. Πατρών, Οικοδομικό Τετράγωνο: 35Β
2610 647 500
info@axonas.gr

© 2013-2018 ΑΞΟΝΑΣ Μ.Β. Α.Τ.Ε.Β.Ε. - webdevelop